آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

اصطلاحات کاربردی – بخش 1

در این مقاله قصد داریم اصلاحات اصطلاحات کاربردی را به شما معرفی کنیم اصطلاحاتی مانند:
Suit yourself
هر طور راحتی
I’m easy
برا من فرقی نداره
No biggie
مهم نی ، عیبی نداره
Big deal
به طعنه هنر کردی
You don’t say!
نه بابا
What for?
برا چی؟
How so?
چطور مگه؟ُ

https://www.instagram.com/p/CYN7l-3o2Ma/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن سربرگ خود را وارد کنید