آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

عبارات روزمره – بخش 1

rozmare

در این مقاله قصد داریم اصطلاحات روزمره ای را به شما معرفی کنیم که در طول روز به آنها زیاد برخورد خواهید کرد اصطلاحاتی مانند:
I’m game
من پایه ام
What’s up
چخبر
No way
امکان نداره/عمرا
By all means
با کمال میل/حتما
Have fun
خوش بگزره
Don’t rush me
هولم نکن
Hit me up
به من زنگ بزن
I got your back
هواتو دارم

برای دیدن این پست درباره اصطلاحات روزمره میتوانید به اینستاگرام زمر مراجعه کنید.

https://www.instagram.com/p/CXxirtdIUai/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن سربرگ خود را وارد کنید