آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

هشت عبارت کاربردی تلفن

phone zomar

در این مقاله قصد داریم که انواع کلماتی که در هنگام تلفن زدن استفاده میکنیم را بگوییم.

مثل:

No bars here

اینجا آنتن نمیده

You’r breaking up

 صدات قطع و وصل میشه

Hang on

گوشی دستت

Don’t hang up

گوشی رو قطع نکن

The line is engaged

خط مشغوله

I can’t get through

نمیتونم وصل بشم

 این مثال کلمات و اصطلاحات تلفن هستند.

برای دیدن پست زمر درباره این اصطلاحات میتوانید به اینستاگرام زمر مراجعه نمایید.

https://www.instagram.com/p/CXfpT6qIssb/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن سربرگ خود را وارد کنید