آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

حرفه ای تر خدافظی کن

goodbye-1- zomar

در این پست قصد داریم به شما چند نمونه از کلمات حرفه ای برای خداحافظی کردن را بگوییم
مانند:
By for now
Catch you later
Have a nice day
I’m off
So long
Ta-ta
که این کلمات برای خداحافظی آمیانه استفاده میشوند و بسیار برای خداحافظی کردن کلمات پر کاربردی هستند.
پست زمر که درباره انواع خدافظی است رو میتوانید در اینستاگرام زمر مشاهده کنید.

https://www.instagram.com/p/CXVg0zZoFo_/?utm_medium=copy_link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن سربرگ خود را وارد کنید