آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

روز: 23 آذر 1400

2مطلب موجود می باشد.
hist group zomar
اخبار

جلسه مسئول آموزش و مشاوره هیست گروپ ترکیه-آذر 1400


گزارش تصویری از نشست مسئول آموزش و مشاوره هیست گروپ با حضور سرکار خانم کوهی ترکیه در ارتباط با مهاجرت کاری و تحصیلی به کشور های کانادا…

goodbye-1- zomar
دوره های آموزشی

حرفه ای تر خدافظی کن


در این پست قصد داریم به شما چند نمونه از کلمات حرفه ای برای خداحافظی کردن را بگوییممانند:By for nowCatch you laterHave a nice dayI’m offSo longTa-taکه…

متن سربرگ خود را وارد کنید