آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

شروع کلاس های ترمیک -پاییز 1400

کلاس های ترمیک پاییز 1400 در روز های شنبه -چهارشنبه در تاریخ دهم مهر و روز های یکشنبه -سه شنبه در تاریخ 11 مهر و در روزهای دوشنبه -پنجشنبه در تاریخ 12 مهر برگزار میگردد .اطلاعات بیشنر در جدول زیر مشخص است :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن سربرگ خود را وارد کنید