آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

کاربرد as long as در جملات

zomar.as long as

بعد از as long از زمان حال ساده برای بیان زمان آینده استفاده میکنیم.بسته به جمله ای که استفاده میکنیم معنی این کلمه عوض میشود مانند جمله as long as I’m here I’ll help که به معنی این است که تا زمانی که اینجا هستم کمک خواهم کرد و در این بخش این کلمه به معنی دادن یک زمانی است که اون زمان مشخص نیست مانند کلمه تا زمانی که اینجا هستم یا تا زمانی که زنده هستم

ولی در نوع دوم این کلمه برای گذاشتن شرط استفاده میشود مانند جمله you can come as long as you’re quiet که به این معنی است که میتونی بیای ولی به شرطی که ساکت باشی.کلمه as long as در مجموع دو کاربرد دارد که یکی از آنها برای زمان نامشخصی و در آینده است و معنی دوم این کلمه برای گذاشتن شرط است.پست اینستاگرام زمر درباره کاربرد کلمه as long as را میتوانید در اینستاگرام زمر دنبال کنید


https://www.instagram.com/p/CWzyBpBIE4h/?utm_medium=copy_link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

متن سربرگ خود را وارد کنید