آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

روز: 29 آبان 1400

1مطلب موجود می باشد.
mock-aban1400
اخبار

گزارش تصویری برگزاری آزمون ماک-آبان 1400


آزمون آزمایشی آیلتس طبق برنامه سالیانه در ماه‌های زوج ۶ دوره برگزار می گردد وبراساس آخرین تغیرات سال ۲۰۲۰ است.یک از ویژگی‌های مهم آزمون آزمایشی آیلتس شایستگان…

متن سربرگ خود را وارد کنید