آینده کامل (Future Perfect Tense )

آینده کامل (Future Perfect Tense )

از زمان آینده کامل یادر زبان انگلیسی برای بیان عملی در آینده که زودتر از عملی دیگر به اتمام خواهد رسید استفاده می‌شود. این زمان کاربردهای دیگری هم دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. ابتدا با ساختار این زمان آشنا می‌شویم.

قسمت سوم فعل + will +have + فاعل

Example: I will have played.

من بازی خواهم کرد

Example: I will have finished this book.

من این کتاب را تمام خواهم کرد.

طریقه منفی و سوالی کردن زمان آینده کامل

برای منفی کردن به مانند زمان های دیگر باید از حرف NOT استفاده کنیم، کافیست حرف NOT را بعد از Will استفاده کنیم تا جمله منفی شود:

Example: Saeed will not have saved enough money yet.

سعید هنوز پول کافی ذخیره نکرده است.

برای سوالی کردن زمان آینده کامل باید کلمه will را قبل از فاعل قرار بدهیم:

Example: Will Mom have cooked our favorite meal

آیا مادر غذای مورد علاقه ما را پخته است؟

اصطلاحات زمانی که بیشتر در این زمان استفاده می شوند عبارتند از:

۱- By (Monday, Sunday, Tuesday…)

۲- By the end of (July, May, September…)

۳- By the time (you get home…)

۴- Until (midnight…)

۵- (Before then (Next year

مطالب مربوطه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

متن سربرگ خود را وارد کنید