زمان آینده ساده (The simple future tense)

زمان آینده ساده (simple future tense) برای نشان دادن عملی بکار می‌رود که هنوز اتفاق نیفتاده است. زمان آینده ساده به دو شکل will و be going to بکار می‌رود. این دو ساختار را اگرچه می‌توان به جای هم استفاده کرد اما در معنا با هم تفاوت قابل ملاحظه ای دارند Will. برای آینده محتمل و be going to برای آینده قطعی بکار می‌رود.

طریقه ساختن زمان آینده ساده :

فاعل    + will + toمصدر بدون

Example: I’m not going to buy a bag for your birthday

من نمیخواهم که برای تولدت کیف بخرم.

نحوه منفی کردن زمان آینده ساده:

منفی کردن زمان آینده ساده خیلی آسونه! فقط کافیه بعد از will قید منفی کننده not رو قرار بدیم :

Example: I will not buy this laptop this year

من امسال این لپ تاپ رو نخواهم خرید.

 نحوه سوالی کردن زمان آینده ساده:

برای سوالی کردن زمان آینده ساده کافیه will رو به ابتدای جمله (قبل از فاعل) بیاریم. همین!

Example: She will go to Paris the day after tomorrow/ ? Will she go to Paris the day after tomorrow

او پسفردا به پاریس خواهد رفت./ آیا او پسفردا به پاریس خواهد رفت؟

مطالب مربوطه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

متن سربرگ خود را وارد کنید