آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar
برگزاری کلاس عربی 4 – مهر 1400

شایان ذکر است کلاس عربی 4 از بیست و نهم مهر ماه روز های پنجشنبه از ساعت 16:00 تا 19:00 برگزار میشود .خواهشمندیم از زبان آموزان پروتکلهای بهداشتی را رعایت نمایند .

ایمیل : info@iranzomar.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن سربرگ خود را وارد کنید