آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

شروع کلاس های ترمیک -زمستان 1400

کلاس های ترمیک زمستان 1400 در روز های شنبه -چهارشنبه در تاریخ بیستم آذر و روز های یکشنبه -سه شنبه در تاریخ بیست و یکم آذر و در روزهای دوشنبه -پنجشنبه در تاریخ 22 آذر برگزار میگردد .اطلاعات بیشنر در جدول زیر مشخص است :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن سربرگ خود را وارد کنید