آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

شروع کلاس های ترمیک -بهار 1401 -1400

کلاس های ترمیک بهار 1401-1400 در روز های شنبه -چهارشنبه در تاریخ چهارم اسفند ماه و روز های یکشنبه -سه شنبه در تاریخ یکم اسفند و در روزهای دوشنبه -پنجشنبه در تاریخ دوم اسفند ماه برگزار میگردد .اطلاعات بیشنر در جدول زیر مشخص است :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن سربرگ خود را وارد کنید