آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

همیشه say را گفتن معنی نکن

همیشه say را گفتن معنی نکن
در بیشتر مواقع در جملات ما واژه say را گفتن ترجمه میکنیم اما در بعضی جملات دیگر معنای گفتن نمیدهد .واژه sayممکن است به صورت قید در جملات بیاید آنگاه معنای آن تغییر میکند و به معنای حدودا، تقریبا، به عنوان مثال، مثلا می باشد
Example: this ice cream has, say 900 calaries.
این بستنی تقریبا 900 کالری دارد.

Example: if we compress any gas,say oxygen.

اگر فشرده کنیم هرگازی رو مثلا اکسیژن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

متن سربرگ خود را وارد کنید